Modernin metropolin rakentaja

Helsinkiläinen varavaltuutettu

Olen helsinkiläinen juristi ja varakaupunginvaltuutettu. Erilaisissa luottamus- ja järjestötehtävissä olen toiminut aktiivisesti jo kymmenen vuoden ajan. Vuodesta 2017 alkaen olen toiminut varakaupunginvaltuutettuna. Lisäksi olen Helsingin kaupungin ympäristö- ja lupajaoston varapuheenjohtaja ja kaupunkiympäristölautakunnan varajäsen. 

Järkevästi kasvava kaupunki on kaikkien helsinkiläisten etu. Haluan edistää toimivampia asuntomarkkinoita, kestäviä investointeja, laadukkaita palveluita ja veronmaksajien rahojen tehokkaampaa käyttöä. Haluan, että Helsinkiä rakennetaan pitkäjänteisesti myös tulevien sukupolvien hyväksi! 

Tehdään Helsingistä aidosti moderni metropoli!

Helsingin asuntojen hintojen ei pidä laskea

Minä en halua, että Helsingissä asuntojen hinnat ja vuokrat laskisivat. Päinvastoin kaikissa menestyvissä metropoleissa sekä asuntojen hintojen että vuokrien tulee nousta. Hintojen nousu on hyvä

helsinki cathedral, cathedral, church

Kestävä talous kestävien investointien perustana

Helsinkiä kohtaa tulevina vuosikymmeninä valtava investointipaine kaupungistumisen jatkuessa ja yhä kiihtyessä. Esimerkiksi kestävämpi energiantuotanto ja metropolin liikennejärjestelmä vaativat miljardiluokan investointeja. Mediassa on ihmetelty, miten kaupunki

Moderni metropoli tarvitsee liikenneinvestointeja!

Helsingin kaupungin tulee tehdä miljardiluokan panostukset liikenteeseen tulevan valtuustokauden aikana. Toimiva ja monipuolinen liikenneverkosto on elinehto modernille metropolille. Panostukset joukkoliikenteeseen ovat myös erittäin hyvä ja

Lisää vapautta asuntomarkkinoille!

Kunnan yksi tärkeimmistä työkaluista ja vallankäytön muodoista on kaavoitus. Kaavoituksella ohjataan kaupungin kehitystä ja määrätään siitä, minkälaista kaupunkia missäkin rakennetaan. Kaupungilla on kaavoitusmonopoli alueellaan ja

helsinki, finnish, sunset

Kohti kestävämpää energiapolitiikkaa!

Ilmaston lämpeneminen on kiistatta sukupolvemme tärkeimpiä haasteita. Ihmisten asuessa yhä enemmän kaupunkimaisissa ympäristöissä, on selvää, että kaupungeissa tehtävät ratkaisut ovat avainasemassa. Tiivistä asumista pidetään yleisesti

Sosiaalinen media