Asumisen hinta pysyy kohtuullisena vain tarjontaa kasvattamalla

Oheinen kirjoitukseni on julkaistu alun perin 6.7.2018 Suomen Vuokranantajien blogissa. Sen sisältö on kuitenkin erityisen ajankohtaista näin kuntavaalien alla! Kuva: Pekka Vyhtinen.

Kun muu Suomi hiljenee ansaitulle kesätauolle, vuokra-asuntomarkkinoilla alkaa vuoden kuumin sesonki. Heinäkuussa erityisesti opiskelijat aloittavat ryntäyksensä suurimpien kaupunkien asuntomarkkinoille ja tuskailevat hintatason kanssa. Pienituloisille puolestaan Helsingissä asuminen on jo muutaman vuoden ollut suoraan sanottuna haasteellista. Kuitenkin juuri suurissa kaupungeissa on myös suurin tarve pienituloisille palveluammateille.  

On selvää, että erityisesti pääkaupunkiseudulla vuokra-asuntojen tarjonta ei ole ollut riittävää kysyntään nähden useisiin vuosiin. Seurauksena on ollut vuokratason nousu, jonka vaikutukset puolestaan näkyvät kansantaloudessa useilla eri tavoilla. Kun asumiseen kuluu koko ajan suurempi osuus tuloista, jää kuluttamiseen sekä sijoittamiseen vähemmän, joka hidastaa talouskasvua. Suorat asumistukimenot ovat puolestaan ylittäneet 2 miljardin rajapyykin ja lisäksi erilaisilla tarjontatuilla asumisen tukemiseen käytetään yhteensä miljarditolkulla verovaroja vuosittain. Syöttämällä aina vain enemmän ja enemmän yhteisiä verovarojamme asumisen tukemiseen ei yksinkertaisesti ikinä pystytä ratkaisemaan asumisen hintatasoon liittyviä haasteita.  

Tehokkain ratkaisu minkä tahansa hyödykkeen hintatasoon vaikuttamiseksi on kysyntä-tarjonta suhteen korjaaminen. Julkinen valta pystyy tähän parhaiten luomalla markkinatoimijoille sellaisen ympäristön, joka mahdollistaa entistä enemmän rakentamista. Se olisi kaikista tehokkainta asuntopolitiikkaa. 

PTT:n tutkimuksen mukaan asuntoihin myös haluttaisiin sijoittaa enemmän pääomia kuin asuntoja on tällä hetkellä mahdollista rakentaa. Isona esteenä ovat hitaat ja epävarmat kaavoitusprosessit sekä rakentamista koskevat erilaiset kuntakohtaiset tiukat määräykset. Yksityiskohtainen sääntely ja kaavoittajan asettamat määräykset nostavat rakentamiskustannuksia ja sen lisäksi tekevät vaihtoehtoisten ja uusien innovatiivisten ratkaisujen toteuttamisen mahdottomaksi. 

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamistyö on käynnissä ympäristöministeriössä. Uudistuksen yhdeksi kärkitavoitteeksi on otettava kaavoitusprosessien keventäminen. Lisäksi kuntalaisten valitusoikeutta kaava-asioissa tulisi rajata. On täysin kestämätöntä, että pahimmillaan yksittäinen kuntalainen voi merkittävästi viivyttää kunnan elinvoimalle kriittistä hanketta.  

Kauppojen aukioloaikoja ja alkoholin myyntiä on vapautettu, taksisääntelyä huomattavasti kevennetty ja apteekkien sääntelyn keventämiseksi on kova julkinen paine. On korkea aika alkaa luottamaan markkinoiden toimintaan enemmän myös asuntomarkkinoilla.