Moderni metropoli tarvitsee liikenneinvestointeja!

Helsingin kaupungin tulee tehdä miljardiluokan panostukset liikenteeseen tulevan valtuustokauden aikana. Toimiva ja monipuolinen liikenneverkosto on elinehto modernille metropolille. Panostukset joukkoliikenteeseen ovat myös erittäin hyvä ja tehokas työkalu ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Investoinnit liikenteeseen maksavat itsensä takaisin monilla eri tavoilla.

Minusta joukkoliikennettä ja yksityisautoilua ei tule turhaan asettaa vastakkain. Moderni metropoli tarvitsee näitä molempia. Keskustasta maanpäällistä tilaa vapauttava ja liikennettä joustavoittava tunneli ajoneuvoille olisi mielestäni selvittämisen arvoinen hanke. Yksityisautoilun ideologista vastustamista tulisi välttää, vaikka onkin selvää, että joukkoliikenne on erityisesti keskustassa ensisijainen liikennemuoto kevyen liikenteen jälkeen.

Liikenneinvestoinnit ovat myös osa toimivaa asunto- ja talouspolitiikkaa

Liikennehankkeet käynnistävät merkittävästi yksityisin varoin rahoitettavia rakennushankkeita. Erityisesti raideinvestoinnit vauhdittavat käytännössä aina myös asuntojen rakentamista kuten esimerkiksi Länsimetro ja Kruunusillat ovat osoittaneet. Toimivan liikennejärjestelmän avulla on mahdollista laajentaa vetovoimaisia asuinalueita ja liittää niitä toisiinsa muodostaen uusia keskittymiä liikenteen solmukohtiin. Liikennepolitiikka on olennainen osa toimivaa asuntopolitiikkaa!

Kaikki halukkaat eivät yksinkertaisesti mahdu asumaan Helsingin niemen kärkeen, jonka vuoksi kantakaupunkimaista aluetta tulee laajentaa myös muualle Helsinkiin. Kantakaupungin laajentaminen edellyttää tiiviin rakentamisen lisäksi sujuvia liikenneyhteyksiä kantakaupungin ytimeen.

Toinen keskeinen liikennehankkeisiin liittyvä hyöty kaupungin näkökulmasta on maan arvon nousu. Uusien alueiden rakentuminen hyödyttää kaupungin taloutta tonttien myynti-/vuokratuloina ja/tai kiinteistöverokertymän kasvun myötä. Kasvavan kaupungin kannattaa tehdä rohkeasti investointeja, jotka nostavat maan arvoa.

Liikenneinvestointeja on voitava rahoittaa myös jatkossa osittain lipunmyyntituloilla. Kaupungit subventoivat nykyisin noin puolet joukkoliikenteen lippujen hinnoista, mikä on hyvä lähtökohta joukkoliikenteen rahoittamiselle myös jatkossa. En kannata kokonaan maksutonta joukkoliikennettä, sillä se tulisi kestämättömän kalliiksi ja vaikeuttaisi investointien tekemistä yhden tulovirran poistuessa.

Metroverkostoa kannattaisi laajentaa

Erityisen kannatettavia ovat erilaiset raideinvestoinnit, sillä ne ovat väistämättä pitkäaikaisia ja tuottavat siten eniten hyötyä edellä todetuin tavoin.

Mielestäni Helsingin metroverkosto on puutteellinen modernin metropolin tarpeisiin. Esimerkiksi Pasila-Meilahti-Töölö-alue pitäisi saada metroverkoston piiriin. Mielekkäitä ratkaisuvaihtoehtoja metroverkoston laajentamiseksi on nähdäkseni useita, mutta meidän tulisi ensin saavuttaa yksimielisyys investoinnin kannattavuudesta. Helsinkiä pitää rakentaa pitkäjänteisesti ja esimerkiksi 100 vuoden aikajänteellä metroverkoston laajentaminen on mielestäni helposti perusteltavissa oleva investointi.  

Moderni metropoli tarvitsee monipuolisen ja sujuvan liikennejärjestelmän – olen valmis työskentelemään sen eteen tulevalla valtuustokaudella!