helsinki cathedral, cathedral, church

Kestävä talous kestävien investointien perustana

Helsinkiä kohtaa tulevina vuosikymmeninä valtava investointipaine kaupungistumisen jatkuessa ja yhä kiihtyessä. Esimerkiksi kestävämpi energiantuotanto ja metropolin liikennejärjestelmä vaativat miljardiluokan investointeja.

Mediassa on ihmetelty, miten kaupunki voi tehdä satojen miljoonien eurojen positiivisen tuloksen, eikä sillä silti ole varaa kaikkiin vasemmiston esittämiin menolisäyksiin. Vastaus tähän on jokseenkin yksinkertainen: edellä kuvattu investointitarve vaatii valtavasti euroja. Järkeviin investointeihin voidaan toki ottaa myös lainaa, mutta 100 % velkavivulla ei investointeja voida yleensä tehdä. Positiivista tulosta tarvitaan tulevaisuuden investointeja varten.

Menolisäyksiin tulee jatkossakin suhtautua varauksella. Toisaalta itse voin hyväksyä menojen kasvamisen, jos samanaikaisesti päätetään lisätuloista ilman verotuksen kiristämistä. Siihenkin Helsingillä olisi hyviä mahdollisuuksia.

Hyvätuloisten houkutteleminen järkevää

Helsingillä on ylivoimaisesti paras mahdollisuus pyrkiä verokilpailun kautta houkuttelemaan hyvätuloisia jäämään asumaan ja maksamaan veroja nimenomaan Helsingin kaupungin alueelle. Vahva kaupungin talous mahdollistaa myös kaupunkilaisille vahvan talouden. Kaupunkilaisten vahva talous puolestaan vahvistaa kaupungin taloutta. Matala verotus luo positiivisen kehän.

On selvää, ettei kukaan tee asumispäätöstään yksinomaan veroprosentin perusteella. Siksi Helsingissä tulee kaavoittaa tulevina vuosina paljon lisää pientaloja. Vaikka kaupungin kasvun painopisteen tulee olla tiiviissä ja korkeassa rakentamisessa, tulee omakotitaloa etsivän perheen löytää sopiva kohde Helsingistä. Ei meillä ole varaa ajaa hyvätuloisia veronmaksajia Espooseen.

Helsingin omistama maa on sen arvokkainta omaisuutta

Kirjoitin oheisen mielipidekirjoituksen Hesariin kesällä 2019. Teema on näin kuntavaalien aikaan erityisen ajankohtainen. Mitä enemmän yhteisellä omaisuudella pystytään tekemään tuottoa, sitä vähemmän kaupungin tarvitsee kerätä kuntalaisiltaan veroja tarpeellisten palveluiden tuottamiseksi ja investointien rahoittamiseksi. Valtuutettujen yksi tärkeimmistä tehtävistä on käyttää vastuullisesti kaupunkilaisten yhteisiä rahoja kaikkien kaupunkilaisten hyväksi. Siihen olen sitoutunut tulevalla valtuustokaudella!