Arkkitehtuuriohjelmalla asuntojen laatuohjausta markkinaehtoisesti 

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli Helsingin arkkitehtuuriohjelmaa tiistaina 7.5. Arkkitehtuuriohjelma on keskustelunavaus arkkitehtuurin merkityksestä Helsingissä ja työkalu sen edelleen kehittämiseksi. Ohjelmassa linjataan Helsingin rakentavan laadukasta julkista kaupunkitilaa ja hyvää elinympäristöä kaikille helsinkiläisille. Linjausta toteutetaan 27 eri toimenpiteen kautta. 

Yhden toimenpiteen mukaan Helsinki selvittää asuntorakentamisen laatuohjauksen kehittämistä. Esitin tähän toimeenpiteeseen lisäystä: “Laatuohjauksella ei lähtökohtaisesti tiukenneta kaavamääräyksiä. Laatuohjausta tehdään myös yhteistyössä markkinatoimijoiden kanssa ja siihen panostetaan erityisesti rakennuslupavaiheessa.” Kirjaus hyväksyttiin äänin 11-1. 

Pidän lisäystä erittäin tärkeänä. Ensinnäkin lähtökohta laatuohjaukselle ei tule olemaan jäykkä lisäsääntely kaavoissa. Toisekseen kirjauksessa korostetaan nyt yhteistyötä markkinatoimijoiden kanssa. Tämä on tärkeää, jotta ratkaisuista saadaan markkinaehtoisesti toimivia ja toteutuskelpoisia. Lisäksi laatuohjauksen painopiste tulee olemaan rakennuslupavaiheessa, jolloin hankkeella on jo toteuttaja ja aitoa keskustelua valittavista ratkaisuista on helpompi käydä. Varapuheenjohtamassani ympäristö- ja lupajaostossa käsittelemme jatkuvasti uusien rakennusten rakennuslupia. Jaostossa on varmasti intoa ottaa kirjaus huomioon käytännön työssään! 

Toivottavasti uusi arkkitehtuuriohjelma vahvistaa arkkitehtuurin laatua entisestään Helsingissä! Uudet laadukkaat rakennukset nimittäin parantavat kaikkien meidän helsinkiläisten asuinympäristöä ja luovat samalla puitteet kaupungin kestävälle kasvulle.

Linkki arkkitehtuuriohjelmaan