Uuden Kampin terveyskeskuksen saavutettavuutta parannetaan!

Teimme lupajaostossa esityksestäni merkittävän päätöksen palauttamalla Kampin terveyskeskuksen uudelleen valmisteltavaksi. Jaosto ei hyväksynyt rakennuslupaa, jossa valtavalle terveyskeskukselle oli osoitettu yhteensä vain 4 parkkipaikkaa.

Hyväksytty esitykseni oli seuraavanlainen:

”Ympäristö- ja lupajaosto katsoo, ettei rakennuslupahakemus täytä maankäyttö- ja rakennuslain 117 e §:n vaatimuksia. Säännöksen mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet suunnitellaan ja rakennetaan niiden käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että esteettömyys ja käytettävyys otetaan huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden kannalta.

Kyseessä on iso terveyskeskus, johon ollaan sijoittamassa 126 vastaanottohuonetta ja 25 toimenpidehuonetta. Terveyskeskuksen käyttötarkoitus huomioiden rakennuksen käyttäjät ovat keskimääräistä väestöä vanhempia ja heikommin liikkuvia. Väestön ikääntyessä ja eläessä yhä pidempään myös terveyskeskuksen käyttäjien ikä ja liikkumiskyky tulee olemaan jatkossa entistä heikompi. Saattoliikenteelle ja avustajille on siten kasvava tarve. Isolle osalle terveyskeskuspalveluiden tarpeessa olevista henkilöistä julkinen liikenne ei ole mahdollinen liikkumismuoto. Yksi invalidipaikka ja 2-3 auton kokoinen kääntöpaikka ei näin ollen riitä turvaamaan suuren terveyskeskuksen saavutettavuutta ja käytettävyyttä.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavapäätöksen yhteydessä toivomusponnen, jonka mukaan valmistelussa tulee selvittää saattoliikenteelle varatun tilan riittävyys. Jaosto katsoo, ettei valmistelussa ole riittävästi huomioitu kaupunginvaltuuston tahtotilaa.

Asian uudelleenvalmistelussa tulee suunnitella Salomonkadulle mahdollisuus pysäköidä useampia autoja vähintään n. 10 minuutiksi terveyskeskuksessa asioivien saattamista ja avustamista varten.”

Voitimme tiukan äänestyksen äänin 5-4 vihreiden ja vasemmistoliiton vastustaessa esitystä. Kyseessä on erittäin järkevä päätös ja vahva viesti kaupunkisuunnittelun toimialalle: keskustan autoilua ei voida vähentää millä tahansa keinoilla. Terveyskeskukseen on voitava saattaa läheisiä myös autolla.

Jään odottamaan uuden parannetun esityksen tuomista jaostolle mahdollisimman pian.

Tarik Ahsanullah

Varapuheenjohtaja (kok.)

Ympäristö- ja lupajaosto