Vuosi valtuustokautta takana!

Valtuustokausi käynnistyi vuosi sitten ja varavaltuutettuna sain hyvät paikat lupajaoston varapuheenjohtajana ja keskeisen kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenenä. Viime vuonna osallistuinkin kaupungin päätöksentekoon jollain tavoin lähes viikoittain. Päivätöiden, luottamustoimien ja muun arjen keskellä kuntapolitiikasta kirjoittaminen on kuitenkin jäänyt valitettavan vähäiseksi. Tässä blogissa nostan muutamia päätöksiä viime vuodelta.   

Lisää tapahtumia kaupunkilaisille! 

Yksi mielekkäimmistä hankkeista oli ulkoilmatapahtumien luparajoitusten keventämistä koskevat linjaukset. Pääsin kommentoimaan asiaa myös Helsingin Sanomille. Kannatin erityisesti mahdollisuutta järjestää Olympiastadionilla ehdotettua enemmän musiikkitapahtumia, jotta Helsinkiin saadaan jatkossakin maailmantähtien keikkoja! Pahimmillaan liian tiukat lupalinjaukset estäisivät suosituimpien artistien keikat Helsingissä.  

Tapahtuma-alan toimijoille täytyy myös nostaa hattua heidän laadukkaasta vaikuttamistyöstään. Alan toimijat toivat asiallisesti ja perustellusti ilmi havaitsemansa epäkohdan, jota päättäjien toimesta lähdettiin harkinnan jälkeen korjaamaan. Keskusteluiden jälkeen teimme kaikki päätökset tapahtumalinjauksista jaostossa yksimielisesti. Tämä projekti oli mielestäni malliesimerkki kuntapolitiikasta parhaimmillaan.  

Järkevämmän asuntopolitiikan etsintä jatkuu edelleen 

Asuntopolitiikan sektorilla työ markkinatalouden eteen jatkuu. Valitettavasti me kokoomuslaiset jäämme usein näissä taloudellisesti merkittävissä kysymyksissä vähemmistöön vihreän valtuustoryhmän ollessa vaa’ankieliasemassa talouspolitiikaltaan usein hyvin lähellä salin vasenta reunaa. Poliittista päätöstä kaupungin omistamien asuntojen vähentämisestä ei ole mahdollista saavuttaa, vaikka siitä vapautuisi järisyttävä määrä varallisuutta käytettäväksi muihin hyvinvointia lisääviin kohteisiin (ks. vaaliblogi aiheesta).

Julkisuudessa on jo kerrottu HITAS-järjestelmästä luopumisesta. Valitettavasti ilo on ollut todellisuudessa aivan liian ennenaikaista.  

Esitin lautakunnassa, ettei nykymuotoiselle HITAS-järjestelmälle perustuville hankkeille tehtäisi enää uusia tonttivarauksia, sillä asunnot valmistuisivat vasta useiden vuosien päästä. Valitettavasti vihervasemmisto tulkitsee valtuuston päätöstä siten, että vanhan HITAS-järjestelmän mukaisia kohteita suunnitellaan niin pitkään kunnes löydetään sopu jostain uudesta ja “paremmasta” mallista jakaa rahaa omistusasumisen tukemiseen.  

Neuvottelut “uudesta HITAS-järjestelmästä” ovat varmasti yksi keskeisimpiä asuntopolitiikan kysymyksiä tulevana vuonna. Minusta mitään etäisestikään hitasta muistuttavaa järjestelmää ei olisi syytä kyhätä, mutta valitettavasti sellaisellekaan päätökselle ei liene poliittisia edellytyksiä. Muun muassa ruokaa ja sähköä (jotka ovat myös kaikille tarpeellisia hyödykkeitä) saa Suomessa myydä markkinatalouden ehdoin, mutta jostain syystä markkinaehtoiset omistusasuntomarkkinat eivät edelleenkään kelpaa. Työ jatkuu.  

Kaupunkiympäristön kehittämistä pala kerrallaan 

Kaupunkiympäristön alalla tehdään jatkuvasti päätöksiä, jotka vaikuttavat paikallisella tasolla monen kaupunkilaisen elämään. Esityksestäni Katri Valan puiston puistosuunnitelmassa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota myös valaistuksen kehittämiseen. Puistot ja virkistysalueet ovat merkittävä osa viihtyisää kaupunkiympäristöä, mutta ne vaativat huolellista suunnittelua, jotta niihin liittyvät haittailmiöt voidaan minimoida.  

Kaupunkiympäristöä kehitettäessä on selvää, että osa kaupunkilaisista kokee uudet hankkeet ympäristön viihtyvyyttä vähentäviksi. Itse pyrin lähtökohtaisesti siihen, että kaupunkiympäristön suunnittelun myötä useamman kaupunkilaisen ympäristö jollain tavoin paranee. Valitettavasti sellaiset ratkaisut ovat mahdottomia, joihin jokainen kaupunkilainen olisi täysin tyytyväinen.  

Valtuustosalissa olen puhunut esimerkiksi Seurasaareen suunnitellun uuden saunan puolesta, vaikka hanke on herättänyt myös jonkin verran vastustusta. Minusta on kuitenkin selvää, että uusi laadukas sauna hyödyttää merkittävästi suurempaa joukkoa kaupunkilaisia kuin nykyisen nudistirannan pieneneminen haittaa.  

Lupajaostossa keskeiset tehtävät liittyvät suurimpien rakennushankkeiden rakennuslupien myöntämiseen. Helsingissä monet hankkeet on jo kaavavaiheessa lyöty suhteellisen yksityiskohtaisesti lukkoon, joten vaikutusmahdollisuudet ovat paikoin vähäiset. Olemme kuitenkin kiinnittäneet tällä kaudella erityistä huomiota rakennuslupavaiheessa rakennuksen ulkonäön lisäksi pihasuunnitteluun, joka vaikuttaa aina myös ympäröivään alueeseen merkittävästi.  

Omat kaupunkipolitiikan tehtäväni käynnistyivät toden teolla tällä viikolla sekä lautakunnan että jaoston kokouksilla. Olethan yhteydessä mikäli sinulla on ideoita Helsingin kehittämiseksi! Parhaimmat vaikutusmahdollisuudet minulla on kaupunkiympäristön toimialaan liittyvissä kysymyksissä.  

Aurinkoista loppukesää ja alkavaa syksyä toivottaen 

-Tarik